. . Veterinárna prax SKVET

Vitajte


Veterinárna prax SKVET vznikla ako ambulantné pracovisko v júni 2013 s cieľom poskytnúť veterinárnu starostlivosť na špičkovej úrovni pre spoločenské zvieratá v Banskej Bystrici a okolí. Na našej praxi zabezpečujem všeobecnú ako aj nadstavbovú, nadštandardnú diagnostiku a terapiu už konečne aj na Fončorde.

Veterinárna prax poskytuje internistickú, chirurgickú diagnostiku a  terapiu v rámci základných štandardov vyspelej svetovej veterinárskej medicíny.

Veterinárna prax SKVET je schopná zabezpečiť značnú časť diagnostických postupov a návrhov terapie na úrovni iných väčších veterinárnych kliník. Personál veterinárskej praxe SKVET si je plne vedomý sociálno-spoločenskej situácie a preto vieme reflektovať na všetky požiadavky zo strany klientov. Snažíme sa pracovať na základe citátu: „ Kto chce hľadá spôsoby, kto nechce hľadá dôvody“.


S úctou

MVDr. Stanislav Kupec