. . Veterinárne centrum SKVET

Vitajte


Veterinárne centrum SKVET vznikla ako ambulantné pracovisko v júni 2013 s cieľom poskytnúť veterinárnu starostlivosť na špičkovej úrovni pre spoločenské zvieratá v Banskej Bystrici, Brezne a okolí. Na našej praxi zabezpečujem všeobecnú ako aj nadstavbovú, nadštandardnú diagnostiku a terapiu už konečne aj na Fončorde.

Veterinárne centrum poskytuje internistickú, chirurgickú diagnostiku a  terapiu v rámci základných štandardov vyspelej svetovej veterinárskej medicíny.

Veterinárne centrum SKVET je schopná zabezpečiť značnú časť diagnostických postupov a návrhov terapie na úrovni renomovaných svetových veterinárnych pracovísk. Personál veterinárskej praxe SKVET si je plne vedomý sociálno-spoločenskej situácie a preto prinášame svetovú kvalitu za "slovenské ceny". Snažíme sa pracovať na základe citátu: „ Kto chce hľadá spôsoby, kto nechce hľadá dôvody“.


S úctou

MVDr. Stanislav Kupec